Hệ thống được trang bị cụm máy chủ, IP tĩnh, internet trong nước và quốc tế tốc độ cao.

CPU: 12 x Intel Sixcore E5650 2.66Ghz

RAM: 128GB ECC DDR3

HDD: 8 x 2TB Sata 3

Internet: 1Gbps

Cổng quốc tế: 10Mbps

……

Intel CPU

Sử dụng CPU 2 x Intel Sixcore X5650 2.66Ghz

Ổ cứng (HDD)

Sử dụng HDD Sata 3, SAS 2.5, SSD tùy theo gói dịch vụ

Ram Server

Sử dụng Ram server Ecc, DDr3, có tải nhiệt

IP Tĩnh

Mỗi khách hàng được cấp 1 ip tĩnh hoàn toàn riêng biệt

Băng thông Internet

Băng thông cung cấp từ 50Mbps, 100Mbps, 1Gbps, … đến 10Gpbs

Hệ thống quản trị

Khách hàng được trang bị KVM tự quản trị

© 2016 VAS Việt Nam. All rights reserved.